cabecera ahorro fiscal

Planificació fiscal

Plans d’Estalvi Fiscal adequats a les teves necessitats perquè només paguis el just.

Sabies que la majoria d’empreses paguen més impostos dels que haurien?

L’estalvi fiscal no té secrets, només es necessita molta previsió i una adequada Planificació Fiscal. Ilia Consultoría estudiarà el teu cas i dissenyarà l’estratègia fiscal que millor compleixi amb els teus objectius, que són els nostres.

Treballem en plans d’estalvi fiscal de forma proactiva, nosaltres ens encarreguem de revisar les dades i fer les propostes fiscals aplicables a la teva empresa.

Fem revisions mensuals de la comptabilitat de la teva empresa, comprovem que les despeses siguin legalment deduïbles, revisem la retribució dels socis i administradors de l’empresa perquè siguin legalment i fiscalment correctes.

Estudiem totes les deduccions aplicables a la teva empresa, ens basem en els resultats presents i projeccions futures de la teva empresa per implementar deduccions fiscals que redueixin els teus impostos i s’adaptin a la teva activitat.

Amb els nostres plans d’estalvi fiscal pots arribar a estalviar fins a un 30% i són aplicables tant a empreses com a particulars.

Per aconseguir-ho ens aprofitem de les principals deduccions aplicables:

  • Impost sobre Societats: no solament confeccionem i presentem l’Impost sobre Societats de la teva empresa al mes de juliol, sinó que durant tot l’any ens preocupem de planificar i implementar les deduccions fiscals aplicables a la teva empresa. Mitjançant la planificació aconseguim que l’estalvi fiscal en l’impost de societats sigui el màxim possible. Estem sempre al corrent de qualsevol canvi legislatiu per poder aprofitar les deduccions i reduccions fiscals. No et quedis enrere, tingues en compte que només en l’impost de societats podem rebaixar la teva càrrega fiscal entre un 10% i un 30%.
  • Impost sobre el Patrimoni: gràcies a una correcta Planificació Fiscal podem reduir, i en molts casos eliminar, l’impost sobre el patrimoni. Som especialistes en confeccionar, presentar i reduir l’impost sobre el patrimoni.
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) o Impost de la Renda de No residents (IRNR) la majoria d’esborranys o dades fiscals d’Hisenda són incorrectes o incompletes, però sabies que la responsabilitat de les dades declarades és sempre del contribuent? Les declaracions de la renda es fan al mes de juny, però a Ilia Consultoria planifiquem durant tot l’any les declaracions de la renda dels nostres clients, fem simulacions i propostes de deduccions i reduccions aplicables per que pagueu el mínim possible.

A Ilia Consultoria farem servir tots els mitjans legals per rebaixar la teva càrrega fiscal. Si contractes el nostre servei de Planificació Fiscal t’assegures que només pagaràs el realment just. Comença a estalviar des d’ara i aprofita els seus beneficis.

Serveis d’Assessoria Fiscal

Departamento Fiscal | Ilia Consultoria

“Una adequada planificació fiscal augmenta el benefici de la teva empresa.”

Lidia López

Dept. Fiscal

Model 720

PRESENTACIÓ MODEL 720

Declaració informativa de béns i drets situats a l’estranger. Estudiem i elaborem i presentem el Model 720 per a tu.