cabecera outsourcing contable

Outsourcing Comptable

Deixa en mans d’Ilia Consultoria l’Outsourcing Comptable de la teva empresa

Moltes empreses tenen un comptable intern que s’encarrega de comptabilitzar tots els moviments econòmics (comptabilitzar les factures emeses i rebudes, conciliar bancs…) per després enviar tota aquesta informació al seu assessoria fiscal, que s’encarrega de revisar-la i presentar els impostos corresponents.

No obstant això, els últims avenços en Automatització Comptable permeten externalitzar aquest servei (Outsourcing Comptable) reduint de forma molt significativa el cost, augmentant la productivitat i reduint els errors comptables a la mínima expressió.

A Ilia Consultoria fem servir eines i software específic per a assessories a les que un comptable tradicional no pot accedir. Això ens permet oferir uns resultats i una qualitat inabastables en la comptabilitat tradicional.

A més el nostre Departament Comptable està format per persones amb formació específica en comptabilitat i fiscalitat que revisen els estats comptables de la teva empresa en tot moment.

Al seu torn, el nostre Departament Fiscal analitza totes les implicacions fiscals que es deriven de la comptabilitat.

El nostre servei d’Outsourcing Comptable inclou:

  • Comptabilitat de totes les factures emeses i rebudes
  • Comptabilitat de les despeses empresarials
  • Cconciliació bancària
  • Comptabilització de les nòmines i assegurances socials
  • Presentació dels llibres comptables en el registre mercantil
  • Confecció i presentació del model 303 (IVA)
  • Confecció i presentació del model 111 (Retencions de professionals i treballadors)
  • Confecció i presentació del model 115 (Retencions del lloguer de locals)
  • Confecció i presentació del model 349 (Relació d’operacions intracomunitàries)

Disposem de les últimes eines tecnològiques del mercat per agilitzar i garantir els processos comptables. Deixa a les nostres mans el teu Outsourcing Comptable. Contacta’ns!

Serveis d’Assessoria Comptable

Departament de Clients | Ilia Consultoria

“L’automatització dels processos comptables rebaixa la càrrega fiscal de les empreses.”

Oriol M. Giné

Dept. Administratiu

Automatització Comptable

AUTOMATITZACIÓ COMPTABLE

A Ilia Consultoria ens hem convertit en un referent en la Digitalització de Despatxos Professionals, l’Automatització Comptable i el màrqueting online per a despatxos professionals. Si tens una empresa o un despatx professional consulta els nostres serveis en digitalització de despatxos professionals.