cabecera disolución de empresa

Dissolució d’Empreses

Si necessites realitzar una dissolució d’empresa tenim els millors professionals especialitzats en gestionar-la.

Liquidar i/o dissoldre una societat limitada no és tasca senzilla. Si has de fer-ho, posa’t en contacte amb nosaltres, tenim especialistes en aquest procés administratiu obligatori.

Un focus important de reclamacions d’Hisenda per als administradors de societats limitades es centra en societats inactives, liquidades o dissoltes.

Sol ser habitual que en el moment de constituir una societat limitada tot siguin facilitats, però a l’hora d’acabar amb l’activitat, tot siguin problemes.

Inactivar, liquidar i dissoldre una societat limitada és una tasca complexa que requereix de la participació de diversos especialistes: advocats, fiscalistes, comptables i, en ocasions, laboralistes.

En una dissolució de societat cal tenir en compte molts factors. D’una banda, una empresa en dissolució no pot tenir deutes en el balanç, tampoc pot fer-ho sense obrir un període de liquidació. De l’altra, cal tenir en compte que el repartiment dels actius en la dissolució d’una societat limitada genera impostos que cal confeccionar, presentar i liquidar.

Tot això ha de quedar reflectit en un document notarial, amb les corresponents despeses notarials de la dissolució i posteriorment ha de registrar la dissolució de la Societat Limitada en el Registre Mercantil.

El nostre servei de dissolució de societats inclou:

  • Anàlisi previ de la situació de l’empresa
  • Adequació del balanç
  • Redacció de les actes de socis corresponents
  • Nomenament del liquidador i liquidació de la societat/li>
  • Escriptura de dissolució de la societat
  • Coordinació de la signatura notarial
  • Inscripció de la dissolució al Registre Mercantil
  • Confecció i presentació del Model 600
  • Confecció i presentació de l’impost sobre societats i comptes anuals

A Ilia Consultoria som experts en Dissolució d’Empreses, posa’t en contacte amb nosaltres si necessites portar a terme una liquidació de societat.

Serveis d’Assessoria Jurídica

maria-bielsa-ilia-consultoria

“Dissolem empreses reduint al màxim els costos dels nostres clients”

Maria Bielsa

Dept. Legal