cabecera cuentas anuales

Comptes Anuals

Ens encarreguem de la legalització de Comptes Anuals de la teva empresa.

La legalització dels Comptes Anuals consisteix a dipositar la informació comptable de l’empresa en el Registre Mercantil.

A Ilia Consultoria som experts en presentar els Comptes Anuals de les nostres empreses i donem tots els passos corresponents per fer-ho correctament.

  • Confeccionar els Comptes Anuals en els formats oficials requerits
  • Preparar tota la documentació per a la seva presentació telemàtica (balanç, memòria, compte d’explotació i certificació d’acta)
  • Dipositar telemàticament al Registre Mercantil corresponent

La informació dels Comptes Anuals ha de ser sempre clara, real i comparable amb exercicis anteriors. Comptar amb un assessor jurídic t’assegura presentar-les correctament.

Els Comptes Anuals s’han de presentar sempre incloent:

  • Balanç
  • Compte de resultats
  • Canvis de patrimoni net
  • Fluxos d’efectiu
  • Memòria

Aprofita la nostra experiència i contacta amb nosaltres per presentar els Comptes Anuals de la teva empresa.

Serveis d’Assessoria Jurídica

Departament Clients - Ilia Consultoria

“Elaborem i presentem els comptes anuals de la teva empresa”

Oriol M. Giné

Dept. Clientes