Avís legal

L’informem que el Responsable d’aquesta Pàgina Web és:

DENOMINACIÓILIA CONSULTORIA, S.L.
C.I.F.B-65689945
DOMICILICarrer Mallorca, nº 272, 3º, (08037) Barcelona
EMAIL DE CONTACTOinfo@ilia.cat
TELÈFON936972746
INSCRIPCIÓRegistre Mercantil de Barcelona, en la Foli B-417.555, Tom 42889, Inscripció 1ª.

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.